1 av 2 sykepleiere sier at det ikke er uvanlig med feilmedisinering

Pasienter lider under sykepleiermangelen.

scroll

Det er stor sykepleiermangel i kommunehelsetjenesten. Dette fører til alvorlige avvik, og store belastninger for både pasienter og pårørende. Et sykepleierløft vil være det viktigste grepet for å rekruttere og holde sykepleierne i helsevesenet – og for å løse sykepleiermangelen. 

Nedenfor kan du lese eksempler på konsekvenser av sykepleiermangelen.

t-shirt

I dag mangler Norge nesten 6 000 sykepleiere

Om under 20 år vil vi mangle over 30 000 – hvis vi ikke gjør noe nå!

Signer her for å vise at du krever et sykepleierløft:

105811 personer har signert

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
  3. En pasientfokusert bemanningsnorm
  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet