Sykepleierøkonomien går på helsa løs

I Helsesjekken gjør økonomirådgiver Lene Drange opp status på Norges forvaltning av sykepleierkompetanse

Kortsiktige løsninger koster Norge enorme summer
Image is not available
Slik forsvinner 800 millioner kroner
Image is not available
Sammenlignbar utdanning – ulik lønnsutvikling
Image is not available
Stor arbeidsbelastning truer pasientsikkerheten
Image is not available
Betaler store summer til vikarbyråer
Image is not available
Slider

Helsevesenet i Norge står overfor store utfordringer i dag og disse utfordringene vil bli større i løpet av kort tid. Enorme summer blir brukt på kortsiktige og dyre løsninger. Mangelen på investering i sykepleiernes livsnødvendige kompetanse har ført til at vi i dag mangler omkring 6000 sykepleiere – et tall som vil øke drastisk om få år.

Vi trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Vi trenger et sykepleierløft nå.

Norske sykehus bruker over

0  millioner kroner

på innleie fra vikarbyråer.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

En kommune melder om at ett sykepleierårsverk fra vikarbyrå koster dobbelt så mye som en ansatt i kommunen gjør. Én vikar koster kommunen 1,5 millioner kroner i året.

VISSTEDUAT - 140px

I 2018 jobbet i snitt

0 %

av sykepleiere deltid.

Kilde: nsf.no/lonn-og-tariff/statistikk

Norge mangler

0

sykepleiere.

Hvis alle som jobber deltid gikk inn i heltidsstilling, ville vi dekket opp hele sykepleiermangelen.

Samfunnskonsekvensene av et overbelastet helsevesen utgjør en mer alvorlig helsekrise enn koronapandemien.

Kilde: Skogli, E., Halvorsen, C. A., Vennerød, Ø., Stokke, O. M., Vikøren, S. og Karttinen, E. (2020) Forberedt på neste krise? Vurdering av helse- og omsorgssektorens kapasitet til å håndtere fremtidig etterspørsel (Menon-publikasjon nr. 142).

Det haster med en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Det haster med et sykepleierløft.

Sykepleierløftet er løsningen

Sykepleierløftet består av åtte ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgstjenester i Norge:

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

2. Full lønn under spesialisering

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse -og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene