Sykehjem ignorerte sykepleiernes varslingsbrev. Konsekvensene ble fatale.

hero image

De ansatte ved et sykehjem på Sørlandet varsler ledelsen etter flere tilfeller av omsorgssvikt overfor pasientene. Det var mangelfull oppfølging av avvik og et overdrevent fokus på budsjett. Både internt og i varselet beskriver sykehjemmets ansatte en følelse av maktesløshet. Tiden strekker ikke til og det er ikke nok sykepleiere på jobb. «I dagens situasjon skjer det ofte at det kun er én sykepleier på vakt der man minimum bør være to», skriver de i varselet.

map

Sykehjemmet ligger i en kommune på Sørlandet

I ett av avvikene som beskrives i brevet hadde sykepleierne rådet ledelsen til å sikre en syk beboer med egen fastvakt om natten, men fikk avslag. Kort tid senere faller beboeren og dør som følge av at hjelpen ikke kom i tide.

article

En annen beboer ved sykehjemmet blir funnet i en blodpøl på rommet, sannsynligvis flere timer etter et fall.

article

Sommeren 2018 fikk de ansatte ordre av ledelse om at det ikke skal leies inn ekstra vakter ved sykefravær, skriver de ansatte i brevet.

En ansatt skriver: «Det har skjedd avvik på avvik. Dette går ikke på utlevering av medisiner, men sårstell som blir forskjøvet fra dag til dag og flere fall med sykehusinnleggelse».

De ansatte i denne saken ønsker ikke å stå fram. De har sendt brevet anonymt til politikerne i deres kommune fordi de er bekymret for konsekvensene et slikt varsel vil gi for arbeidssituasjonen deres.

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
  3. En pasientfokusert bemanningsnorm
  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet