Mann dør etter svikt i flere ledd

hero image

I 2017 får en sprek, eldre mann fra Vestfold influensalignende symptomer, og blir sengeliggende. Mannen er medtatt, blir stadig mer forvirret og etter et par dager kontakter datteren hans legevakten. Blodprøvene tyder på infeksjon og han blir umiddelbart innlagt på sykehjem.

article

Tre dager senere blir mannen sendt hjem med videre oppfølging fra hjemmesykepleien. Få dager senere sendes mannen til sykehus, hvor han dør etter kort tid.

Hvordan kan dette skje?

map

Mannen bodde i en kommune i Vestfold

Ifølge hans nærmeste var det svikt i flere ledd:
Behandlingsstedene snakket ikke godt nok med hverandre. Legevakten henviste ikke til sykehuset. Det var mangelfull kontakt mellom sykehjem og hjemmesykepleie. De pårørende hevder også at hjemmesykepleien undervurderte mannens behov for hjelp, og burde ha fulgt ham tettere opp for å fange opp forverring tidligere.

article

Opplysningene i saken kommer fra pasient- og brukerombudet i Vestfold. Kommunen beklaget forholdene.

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
  3. En pasientfokusert bemanningsnorm
  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet